Voltooid leven

Vooraleer het debat te voeren is ook uitvoerig studiewerk nodig

De huidige Belgische wet over euthanasie stelt dat er voor de toepassing altijd ofwel een ongeval ofwel een medische aandoening vereist is, fysisch of psychiatrisch. Existentieel of psychisch lijden dat niet primair verbonden is met een medische aandoening wordt niet erkend als voorwaarde. In de praktijk zien we echter dat in België euthanasie bij voltooid leven regelmatig wordt ingewilligd onder de noemer polypathologie. In die zin is het probleem al erkend.

Uit het schaarse ernstige onderzoek naar voltooid leven blijkt dat het vooral proactieve mensen zijn die hier op gevorderde leeftijd (75+) mee kampen. Zij lijden onder toenemende afhankelijkheid, het verlies van waardigheid en het verlies van voor hen betekenisvolle anderen. Hun dagelijkse realiteit staat diametraal tegenover hoe ze zichzelf zien, waardoor zij lijden onder een aanhoudend gevoel van isolatie van hun omgeving en van zichzelf.

Het aantal suïcidepogingen bij bejaarden neemt jaarlijks toe. We mogen dan wel gemiddeld langer leven dankzij de vooruitgang van de medische wetenschap, het psychisch lijden dat gepaard gaat met het langzaam aftakelen, waardigheidsverlies en “diepe” eenzaamheid – ondanks het behoud van oppervlakkige contacten - blijft een realiteit. Door de nakende vergrijzingsgolf zal de vraag om euthanasie bij voltooid leven steeds luider gaan klinken. Zelfs als de overheid meer middelen voorziet voor een kwalitatieve werking binnen onze woonzorgcentra of in de thuiszorg om een zo optimale thuissituatie voor alle bejaarden te garanderen, zal die groep blijven groeien. We moeten dus ten volle ijveren voor méér en betere bejaardenzorg, zonder onszelf wijs te maken dat daarmee het gegeven van het voltooid leven zal verdwijnen.

De vraag of voltooid leven een moreel aanvaardbare reden is om uit het leven te stappen, zullen we dus willens nillens moeten beantwoorden. Maar het is belangrijk daarbij niet over één nacht ijs te gaan.

Je kunt best objectieve regels voor levensmoeheid opstellen, gelijkend op die voor euthanasie. Afstappen van de vereisten van vrijwilligheid, oordeelscompetentie en ook van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, is meerdere bruggen te ver. In Nederlandse voorstellen voor de regeling van voltooid leven zijn die normen alvast behouden. Terecht, denken wij.

Ook de invoering van een leeftijdslimiet, bijvoorbeeld vijfenzeventig jaar, is nodig. Het klinkt intuïtief aanvaardbaar dat iemand wiens leven grotendeels achter de rug ligt, haar/zijn leven bij ondraaglijk lijden als voltooid beschouwt. Iemand van pakweg vijfendertig die hetzelfde zegt, daar moet je toch aan twijfelen, want hoe kun je zonder enige medische indicatie weten wat de toekomst brengt?

Verder stelt zich de fundamentele vraag of levensbeëindiging in zo’n gevallen wel een taak is voor artsen. In Nederland pleit men alvast voor bijstand door een ander type hulpverleners.

Vooraleer het debat te voeren is ook uitvoerig studiewerk nodig. We weten niet hoe groot die groep is zonder de polypathologiegevallen. De ervaring van voltooid leven moet ook beter in kaart gebracht te worden, net als de mogelijkheden om er iets aan te verhelpen voor euthanasie als “enig redelijke oplossing” overblijft. En hoe moeten we ons humane levensbeëindiging buiten de medische sfeer voorstellen?

We vragen dus om het debat ernstig en goed geïnformeerd te voeren. In eerste instantie dienen onze politici nog werk te maken van de toepasbaarheid van de wilsverklaring vooraf bij verworven wilsonbekwaamheid. Veel burgers willen door die verklaring regelen dat ze euthanasie kunnen krijgen in het geval ze dement worden of onomkeerbaar verward door bijvoorbeeld hersentumoren. Velen, vooral ouderen, liggen wakker van het feit dat ze dit niet kunnen regelen nu. Een wetsaanpassing zou hen kunnen gerust stellen. ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Prof. dr. Freddy Mortier, ethicus UGent
Voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw ​ 

Freddy Mortier

Freddy Mortier

Ondervoorzitter, deMens.nu/ Unie Vrijzinnige Verenigingen

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over deMens.nu

deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het is een koepelvereniging van vrijzinnig humanistische verenigingen, huizenvandeMens en ontmoetingscentra. Samen met Centre d’Action Laïque (CAL) vertegenwoordigt deMens.nu de vrijzinnige humanistische gemeenschap in België. deMens.nu is lid van Humanists International en van European Humanist Federation (EHF).

Neem contact op met

Brand Whitlocklaan 87 bus 9 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

027358192

[email protected]

demens.nu